pdf Pravilnik o postupku izdavanja licence, kao i sadržaju i izgledu licence Popularno

Download (pdf, 451 KB)

Pravilnik o postupku izdavanja licence, kao i sadrzaju i izgledu licence.pdf

Pravilnik o postupku izdavanja licence, kao i sadržaju i izgledu licence
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 82/13)

O nama

KOMORA PRIMALJA/BABICA HERCEGOVAČKO – NERETVANSKE ŽUPANIJE-KANTONA je samostalna i nezavisna strukovna organizacija primalja/babica koji obavljaju poslove i zadatke svog stručnog zvanja u državnim ili privatnim ustanovama ili kao samostalne primalje/babice s pravom javnog rada na području Hercegovačko – neretvanske županije-kantona.

Saznajte više

Plan edukacije 2016