folder Zakoni

Dokumenti

pdf Zakon o liječništvu FBiH
pdf Zakon o sestrinstvu i primaljstvu
pdf Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva
pdf Zakon o sistemu pobljšanja kvaliteta sigurnosti
pdf Zakon o stomatološkoj djelatnosti
pdf Zakon o zaštiti prava obavezama i odgovornostima pacijenata
pdf Zakon o zdravstvenoj zaštiti Popularno
pdf Zakon o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu( "Službene novine Federacije BiH, broj 97/05")
pdf Statut AKAZ-a Popularno
pdf Odluka o davanju suglasnosti na Statut AKAZ-a ( "Službene novine Federacije BiH, broj 94/07") Popularno
pdf Odluka o početku rada AKAZ-a
pdf Zakon o zdravstvenom osiguranju ( "Službene novine Federacije BiH, broj 30/97")
pdf Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Fedreacije BiH , broj 29/97") Popularno
pdf Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službene novine Fedreacije BiH , broj 58/08")
pdf Zakon o krvi i krvnim sastojcima("Službene novine Fedreacije BiH , broj 09/10")
pdf Pravilnik o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistara farmacije ("Službene novine Fedreacije BiH , broj 06/11") Popularno
pdf Zakon o pravima, obvezama i odgovornostima pacijenata ("Službene novine Fedreacije BiH , broj 40/10")
pdf Zakon o apotekarskoj djelatnosti("Službene novine Fedreacije BiH , broj 40/10")
pdf Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju ( "Službene novine Federacije BiH, broj 7/02")
pdf Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite Popularno

O nama

KOMORA PRIMALJA/BABICA HERCEGOVAČKO – NERETVANSKE ŽUPANIJE-KANTONA je samostalna i nezavisna strukovna organizacija primalja/babica koji obavljaju poslove i zadatke svog stručnog zvanja u državnim ili privatnim ustanovama ili kao samostalne primalje/babice s pravom javnog rada na području Hercegovačko – neretvanske županije-kantona.

Saznajte više

Plan edukacije 2016