Kako se učlaniti Istaknuto

    Potrebna dokumentacija za učlanjenje u Komora primalja/babica hercegovačko-neretvanske županije – kantona

 

 1.  
  Ovjerena preslika/fotokopija diplome srednje stručne spreme  primaljskog/akušereskog usmjerenja, više stručne spreme, primaljskog/zdravstvenog usmjerenja i visoke stručne spreme primaljskog/zdravstvenog usmjerenja

 2. Rješenje o nostrifikaciji diplome stručne spreme primaljskog/zdravstvenog usmjerenja, stečene u inostranstvu, izdatu od nadležnog tijela suglasno/saglasno propisima o srednjem/visokom obrazovanju;

 3. Ovjerenu presliku/fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu, a u slučaju da je stručni ispit položen izvan BiH dokaz o priznatom stručnom ispitu od strane nadležnog ministarstva zdravstva

 4. Ovjerenu presliku/fotokopiju uvjerenja o državljanstvu

 5. Preslika/fotokopija prethodne licence (ukoliko ste bili član-ica županijske/kantonalne Komore medicinskih sestara-tehničara)

 6. Ovjerena potpisana izjava o poštivanju etičkih i deontoloških načela primaljske/babičke  struke

 7. Jedna fotografija

 8. Popunjen Zahtjev za učlanjenje u Komoru

 9. Izjava o suglasnosti da poslodavac prilikom mjesečnog obračuna plaće smije ustegnuti članarinu

 10. Dokaz o uplati naknade za izdavanje licence (30,00 KM).

 Preuzmite:  pdf Obrasci i upute za učlanjenje (302 KB)

 

Napomena:  Dokumentacija se predaje u ovjerenoj preslici/fotokopiji, a original i ovjerena preslika/fotokopija obavezno se predočava službenom licu komore na licu mjesta.

Primalje/babice koje su izdvojili vlastita novčana sredstva  kako bi se mogla osnovati Komora platit će pristupnicu Komori umanjenu za iznos koji su izdvojili za osnivanje Komore. Mjesečna članarina za primalje/babice iznosi 10 KM, odnosno 120 KM  kod jednokratne uplate.

Licenca se mora podići osobno/lično ili od strane punomoćnika sa ovjerenom punomoći.

Uplatu  naknade za izdavanje licence u iznosu od 30,00 KM izvršiti putem uplatnice na broj Računa:  3381302246902963 UniCredit Bank d.d. Kardinala Stepinca bb. 88000 Mostar
Primalac: Komora primalja/babica Hercegovačko- neretvanske županije- kantona,        
Svrha doznake: Uplata naknade za izdavanje licence.


Dokumente sa zahtjevom za izdavanje licence možete dostaviti osobno/lično ili poslati putem pošte na adresu:
Komora primalja/babica Hercegovačko-neretvanske županije-kantona Klinika za ginekologiju i porodništvo SKB Mostar Kr. Tvrtka bb 88000 Mostar.

Prijavi se pa komentiraj

O nama

KOMORA PRIMALJA/BABICA HERCEGOVAČKO – NERETVANSKE ŽUPANIJE-KANTONA je samostalna i nezavisna strukovna organizacija primalja/babica koji obavljaju poslove i zadatke svog stručnog zvanja u državnim ili privatnim ustanovama ili kao samostalne primalje/babice s pravom javnog rada na području Hercegovačko – neretvanske županije-kantona.

Saznajte više

Plan edukacije 2016