Stranica 1 od 2

Na ovoj stranici možete preuzeti:

OBRAZAC ZA ODJAVU IZ ČLANSTVA,

IZJAVA O POŠTIVANJU ETIČKOG KODEKSA,

OBRAZAC ZA ŽALBU

Komora primalja/babica hercegovačko-neretvanske županije – kantona,
Predsjednica Komore: Olivera Perić
Dopredsjednica Komore: Emira Žujo

 Donosimo pregled najvažnijih dokumenata Komore prema Satatut (Članak/Član 42. Statuta)

 Način stjecanja, korištenja i raspolaganja sredstvima komore prema Statutu Komore

U cilju efikasnijeg obavljanja stručnih poslova, odnosno efikasnije zaštite interesa njenih članova, Komora djeluje kao jedinstvena cjelina na području HNŽ/K.

(Članak/Član 14. Statuta)

Prema Statutu Komore primalja/babica hercegovačko-neretvanske županije – kantona , Komora obavlja slijedeće djelatnosti:

Stranica 1 od 2

O nama

KOMORA PRIMALJA/BABICA HERCEGOVAČKO – NERETVANSKE ŽUPANIJE-KANTONA je samostalna i nezavisna strukovna organizacija primalja/babica koji obavljaju poslove i zadatke svog stručnog zvanja u državnim ili privatnim ustanovama ili kao samostalne primalje/babice s pravom javnog rada na području Hercegovačko – neretvanske županije-kantona.

Saznajte više

Plan edukacije 2016