Poziv za učlanjenje u Komoru

Obavještenje o procesu izdavanja odobrenja za samostalan rad, odnosno licenciranja članstva.

 

Evid.br. 3/15

Mostar, 24.02.2015. godine

Predmet: Naputak za učlanjenje u Komoru primalja/babica HNŽ-K

 

Poštovane kolegice,

Temeljem članka/člana 222. alineja 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( ,,Službene novine FBiH”, broj 46/10) i Pravilnika o postupku izdavanja licenci, kao i sadržaju i izgledu licenci (,,Službene novine FBiH” broj 82/13), te članku/članu 8. Statuta Komore primalja/babica Hercegovačko- neretvanske županije-kantona, obavještavamo Vas da Komora kreće u proces izdavanja odobrenja za samostalan rad, odnosno licenciranja članstva.

Članstvo u Komori je obveza za sve primalje/babice koje rade na području HNŽ-K, a koje su završile srednju stručnu spremu za primalje/babice ili primalje/babice sa visokim obrazovanjem. Sve osobe koje su završile srednju stručnu spremu za primalje/babice, a nakon toga dodatno obrazovanje iz područja zdravstva obvezno se učlanjuju u Komoru te na temelju/osnovu toga obavljaju djelatnost na neposrednim poslovima zdravstvene zaštite u društvenim i privatnim zdravstvenim ustanovama.

Sukladno Odluci o visini upisnine i članarine sve osobe koje se obvezno učlanjuju u Komoru dužne su najkasnije do 15.03.2015 godine poslati Komori Zahtjev za učlanjenje zajedno sa svim navedenim prilozima

S poštovanjem, 

U privitku: popis dokumentacije za učlanjenje                                              

                                                                                             Predsjednica Komore

                                                                             ___________________________

                                                                               Mr.sc. Olivera Perić,dipl.med.ses.

Prijavi se pa komentiraj

O nama

KOMORA PRIMALJA/BABICA HERCEGOVAČKO – NERETVANSKE ŽUPANIJE-KANTONA je samostalna i nezavisna strukovna organizacija primalja/babica koji obavljaju poslove i zadatke svog stručnog zvanja u državnim ili privatnim ustanovama ili kao samostalne primalje/babice s pravom javnog rada na području Hercegovačko – neretvanske županije-kantona.

Saznajte više

Plan edukacije 2016