Prava i obaveze članova


Članstvo u Komori je obveza/obaveza za sve primalje/babice koji rade na području HNŽ/K, a koje su završile srednju stručnu spremu za primalje/babice, ili  primalje/babice sa visokim obrazovanjem,odnosno primalje/babice svih nivoa obrazovanja.


 Sve osobe koje su završile srednju stručnu spremu za primalje/babice, a nakon toga  dodatno obrazovanje iz područja zdravstva, obvezno se učlanjuju u Komoru., te na temelju/osnovu toga obavljaju djelatnost na neposrednim poslovima zdravstvene zaštite u društvenim i privatnim zdravstvenim ustanovama.
Primalje/babice koje obavljaju primaljsku/babičku djelatnost izvan područja HNŽ/K, mogu biti članovi Komore, ukoliko u županiji-kantonu u kojem su zaposlene ne postoji županijska-kantonalna Komora primalja/babica.
Svi članovi Komore su potpuno ravnopravni bez obzira na mjesto zaposlenja.  Obaveze članova Komore su:

-    poštivanje svih propisa i akata koje donose tijela Komore,
-    redovno dostavljanje podataka i dokumenata koje prema svojim propisima traži Komora,
-    redovno plačanje članarine i ostalih davanja koje utvrdi Komora,
-    sudjelovanje u radu tijela u koje je izabran, a kada nije u mogućnosti pravovremeno zatraži imenovanje zamjene.

Članstvo u Komori prestaje:
-    oduzimanjem odobrenja za samostalan rad;
-    prestankom obavljanja poslova i zadataka primalje /babica na području HNŽ/K;
-    neplaćanjem članarine 6 mjeseci;
-    smrću člana Komore.

Prava članova Komore su:

-    svaki član ima pravo da bira i bude kandidiran i biran u Tijela Komore,
-    osim svojstava delegata Skupštine, član može biti izabran u najviše dva tijela Komore istovremeno,
-    svaki član ima pravo na usluge Komore koje su regulirane/regulisane ovim Statutom,
-    svaki član ima pravo sudjelovanja na seminarima,simpozijima i drugim stručnim sastancima koje organizuje Komora,
-    pravo na pomoć članovima i njihovim porodicama,
-    pravo na pomoć u traženju zaposlenja i obavijesti o potrebama primalja/babica.

Prijavi se pa komentiraj

O nama

KOMORA PRIMALJA/BABICA HERCEGOVAČKO – NERETVANSKE ŽUPANIJE-KANTONA je samostalna i nezavisna strukovna organizacija primalja/babica koji obavljaju poslove i zadatke svog stručnog zvanja u državnim ili privatnim ustanovama ili kao samostalne primalje/babice s pravom javnog rada na području Hercegovačko – neretvanske županije-kantona.

Saznajte više

Plan edukacije 2016