Obrasci

Na ovoj stranici možete preuzeti:

OBRAZAC ZA ODJAVU IZ ČLANSTVA,

IZJAVA O POŠTIVANJU ETIČKOG KODEKSA,

OBRAZAC ZA ŽALBU

Prijavi se pa komentiraj

O nama

KOMORA PRIMALJA/BABICA HERCEGOVAČKO – NERETVANSKE ŽUPANIJE-KANTONA je samostalna i nezavisna strukovna organizacija primalja/babica koji obavljaju poslove i zadatke svog stručnog zvanja u državnim ili privatnim ustanovama ili kao samostalne primalje/babice s pravom javnog rada na području Hercegovačko – neretvanske županije-kantona.

Saznajte više

Plan edukacije 2016