PRAVILNIK

OVDJE MOŽETE PREUZETI POSLOVNIK :

POSLOVNIK O RADU SVIH KOMISIJA  KOMORE

KAO I PRAVILNIKE :

PRAVILNIK O FINANCIJSKOM  POSLOVANJU

PRAVILNIK O KOLEGIJALNOJ POMOĆI

PRAVILNIK O ODGOVORNOSTI ČLANOVA KOMORE

Previous OBRASCI
Prijavi se pa komentiraj

O nama

KOMORA PRIMALJA/BABICA HERCEGOVAČKO – NERETVANSKE ŽUPANIJE-KANTONA je samostalna i nezavisna strukovna organizacija primalja/babica koji obavljaju poslove i zadatke svog stručnog zvanja u državnim ili privatnim ustanovama ili kao samostalne primalje/babice s pravom javnog rada na području Hercegovačko – neretvanske županije-kantona.

Saznajte više

Plan edukacije 2016