Akti Komore

 Donosimo pregled najvažnijih dokumenata Komore prema Satatut (Članak/Član 42. Statuta)

 

Akti Komore su:

 

 • Statut Komore;
 • Poslovnik o radu Izvršnog odbora/vijeća Komore;
 • Poslovnik o radu Skupštine;
 • Kodeks medicinske etike i deontologije primalja/babica;
 • Pravilnik o sadržaju i vođenju registra članova Komore;
 • Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta Komore;
 • Pravilnik o pravima i odgovornostima članova Komore;
 • Pravilnik o disciplinskom postupku i odgovornosti;
 • Pravilnik o provođenju stručnog usavršavanja članova Komore;
 • Pravilnik o izboru i opozivu organa Komore;
 • druge akte koji proizlaze iz Statuta.

Svi akti Komore moraju biti usuglašeni sa Statutom, kao osnovnim aktom Komore.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumente možete preuzeti

pdf STATUT KOMORE PRIMALJA/BABICA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE-KANTONA (155 KB)

pdf PRAVILNIK O LICENCIRANJU (104 KB)

pdf ETIČKI KODEKS PRIMALJA-BABICA (100 KB)

pdf PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU PRIMALJA-BABICA (129 KB)

 

Prijavi se pa komentiraj

O nama

KOMORA PRIMALJA/BABICA HERCEGOVAČKO – NERETVANSKE ŽUPANIJE-KANTONA je samostalna i nezavisna strukovna organizacija primalja/babica koji obavljaju poslove i zadatke svog stručnog zvanja u državnim ili privatnim ustanovama ili kao samostalne primalje/babice s pravom javnog rada na području Hercegovačko – neretvanske županije-kantona.

Saznajte više

Plan edukacije 2016