Financiranje /finansiranje Komore

 Način stjecanja, korištenja i raspolaganja sredstvima komore prema Statutu Komore

 

VII - NAČIN STJECANJA, KORIŠTENJA I RASPOLAGANJA SREDSTVIMA KOMORE

Članak/Član 40.

 

Komora ima svoj žiro račun preko kojeg obavlja poslove.

Komora vodi finansijsko/financijsko i materijalno poslovanje sukladno/u skladu sa Zakonom.

 

Član/Članak 41.

 

Izvori financiranja/finansiranja Komore su:

  • upisnina
  • članarina;
  • naknada za usluge Komore;
  • donacija;
  • ostali izvori.
Prijavi se pa komentiraj

O nama

KOMORA PRIMALJA/BABICA HERCEGOVAČKO – NERETVANSKE ŽUPANIJE-KANTONA je samostalna i nezavisna strukovna organizacija primalja/babica koji obavljaju poslove i zadatke svog stručnog zvanja u državnim ili privatnim ustanovama ili kao samostalne primalje/babice s pravom javnog rada na području Hercegovačko – neretvanske županije-kantona.

Saznajte više

Plan edukacije 2016