Predsjednik/ca i podpredsjednik/ca Komore

Komora primalja/babica hercegovačko-neretvanske županije – kantona,
Predsjednica Komore: Olivera Perić
Dopredsjednica Komore: Emira Žujo

 

Donosimo izvod iz Stauta koji je vezan za Unutrašnju/Unutrarnju organizaciju komore

 

PREDSJEDNIK/CA  I  PODPREDSJEDNIK/CA  KOMORE

Članak/Član 24.

Predsjednika/ca i potpredsjednika/ca Komore bira Skupština izuzev na Osnivačkoj Skupštini kada se predsjednik/ca i potpredsjednik/ca  biraju na prijedlog Inicijativnog odbora/vijeća za formiranje Komore babica/primalja i izravan prijedlog delegata na samoj Osnivačkoj Skupštini.

Članak/Član 25.

Predsjednik/ca Komore predstavlja i zastupa Komoru.
Ako predsjednik/ca nije u mogućnosti da obavlja svoju funkciju, obavlja je podpredsjednik/ca sve do vanrednih izbora za predsjednika/cu Komore, a najdalje do slijedeće redovne Skupštine.
Izvršni odbor/vijeće će obavezno donijeti odluku o raspisivanju vanrednih izbora za predsjednika/cu Komore i izbore provesti do slijedeće redovne sjednice Skupštine.
Zamjenik/ca predsjednika/ce Komore zamjenjuje predsjednika/cu u slučaju njegove/njene odsutnosti ili spriječenosti, te obavlja i druge poslove koje odredi predsjednik/ca, poslove koji su predviđeni Statutom ili drugim aktima i odlukama Izvršnog odbora/vijeća.
Predsjednik/ca i potpredsjednik/ca Komore, te predsjednici/ce i potpredsjednici/ce svih tijela Komore podliježu rotirajućem sistemu svake 2 godine .
Rotacija svih tijela vrši se na Skupštini.
Ne aktivni članovi tijela Komore biti će na godišnjoj Skupštini zamijenjeni drugim delegatima.
Godišnji izvješće/izvještaj o radu svakog tijela mora sadržavati podatke o svakom članom ponaosob, kada će se procijeniti potreba eventualne zamjene.

Članak/Član 26.

Predsjednik/ca Komore:
-    predstavlja Komoru;
-    saziva i vodi sjednice Skupštine ako nema predsjednika/ce i potpredsjednika/ce Skupština;
-    izvršava zaključke i odluke Skupštine;
-    priprema zajedno sa zamjenikom/com sjednice Izvršnog odbora/vijeća i Skupštine;
-    saziva i vodi sjednice Izvršnog odbora/vijeća, te provodi njihove zaključke i odluke;
-    prima svečane izjave novoupisanih primalja/babica u registar,
-    izdaje rješenje o brisanju primalja/babica iz registra;
-    potvrđuje privremene zamjenike bolesnih ili odsutnih primalja/babica privatne prakse na prijedlog Povjerenstva/Komisije za staleška pitanja i privatnu praksu,
-    obavlja i druge poslove određene Statutom ili aktima Komore, te i one poslove koje mu izravno povjeri Skupština, odnosno Izvršni odbor/vijeće.

Članak/Član 27.

Za obavljanje svog posla, predsjednik/cs i potpredsjednik/ca Komore odgovaraju Skupštini.
Predsjednik/cs i potpredsjednik/cs Komore dužni su o svom radu i radu Izvršnog odbora/vijeća izvještavati Skupštinu na svakoj njenoj sjednici.

Prijavi se pa komentiraj

O nama

KOMORA PRIMALJA/BABICA HERCEGOVAČKO – NERETVANSKE ŽUPANIJE-KANTONA je samostalna i nezavisna strukovna organizacija primalja/babica koji obavljaju poslove i zadatke svog stručnog zvanja u državnim ili privatnim ustanovama ili kao samostalne primalje/babice s pravom javnog rada na području Hercegovačko – neretvanske županije-kantona.

Saznajte više

Plan edukacije 2016