Stranica 2 od 2

U cilju efikasnijeg obavljanja stručnih poslova, odnosno efikasnije zaštite interesa njenih članova, Komora djeluje kao jedinstvena cjelina na području HNŽ/K.

(Članak/Član 14. Statuta)

Prema Statutu Komore primalja/babica hercegovačko-neretvanske županije – kantona , Komora obavlja slijedeće djelatnosti:


Članstvo u Komori je obveza/obaveza za sve primalje/babice koji rade na području HNŽ/K, a koje su završile srednju stručnu spremu za primalje/babice, ili  primalje/babice sa visokim obrazovanjem,odnosno primalje/babice svih nivoa obrazovanja.

Obavještenje o procesu izdavanja odobrenja za samostalan rad, odnosno licenciranja članstva.

    Potrebna dokumentacija za učlanjenje u Komora primalja/babica hercegovačko-neretvanske županije – kantona

Komora primalja/babica je samostalna, neovisna, strukovna, zakonski utemeljena organizacija primalja/babica na području HNŽ-K koja štiiti prava i zastupa interese primalja/babica, unapređuje  primaljsku djelatnost, brine se za ugled primalja/babica i pravilno obavljanje primaljskog zvanja.

Stranica 2 od 2

O nama

KOMORA PRIMALJA/BABICA HERCEGOVAČKO – NERETVANSKE ŽUPANIJE-KANTONA je samostalna i nezavisna strukovna organizacija primalja/babica koji obavljaju poslove i zadatke svog stručnog zvanja u državnim ili privatnim ustanovama ili kao samostalne primalje/babice s pravom javnog rada na području Hercegovačko – neretvanske županije-kantona.

Saznajte više

Plan edukacije 2016