srijeda, 07 Decembar 2016 12:00

II KONGRES BABICA REPUBLIKE SRBIJE : Iskustvo i znanje rađaju uspeh

II kongres babica Republike Srbije sa međunarodnim učešćem održat će se 20-21 svibnja 2017. godine u KBC Zvezdara u Beogradu. 

Imati ćete priliku da sudjelujete u zanimljivom naučnom i stručnom programu. Predavanja će biti bazirana na prikazima slučajeva, iskustvima iz prakse, sa terena,opisima kako su se pojedini slučajevi obrađivali, tijeku i razvoju događaja,te zaključcima u smislu što se još moglo učiniti za bolji ishod. Planirano je da se kongres obogati radionicama. 

Organizatori pozivaju sve zainteresirane da svojim aktivnim učešćem doprinesu uspjehu II Kongresa babica Republike Srbije sa prikazima primjera iz prakse vezanih na teme kongresa ili slobodne teme. Prednost imaju radovi koji će predstaviti iskustva iz prakse.

Sažetke i biografije potrebno je poslati najkasnije do 31.12.16 godine

Prijavi se pa komentiraj

O nama

KOMORA PRIMALJA/BABICA HERCEGOVAČKO – NERETVANSKE ŽUPANIJE-KANTONA je samostalna i nezavisna strukovna organizacija primalja/babica koji obavljaju poslove i zadatke svog stručnog zvanja u državnim ili privatnim ustanovama ili kao samostalne primalje/babice s pravom javnog rada na području Hercegovačko – neretvanske županije-kantona.

Saznajte više

Plan edukacije 2016